הזמנת מידע תכנוני

פרטים כללים:

יש לצרף מפת מדידה. יתכן ותידרשו לשלוח תכנית מדידה עדכנית במהלך הבקשה למידע תכנוני.