טבלת תעריפי הוועדה

מדד אחרון:
223.9951
מתאריך:
01/09/2018
טבלת תעריפי הוועדה
סוג סוג שירות מספר סעיף תיאור יחידה מחיר בסיס תעריף נוכחי
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.016 חידוש היתר 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.018 פטור לרשויות מקומיות 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.030 פתיחת תיק 1 15.00 15.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.035 ניפוק - תיק ורוד 1 15.00 15.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.080 אגרת מינימום 1 250.00 250.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.100 בניה למגורים מ"ר 32.72 32.72
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.101 שטח מקורה מ"ר 32.72 32.72
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.102 שטח לא מקורה מ"ר 32.72 32.72
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.120 מצללות, (שטח מקורה ומרפסות ) מ"ר 32.72 32.72
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.200 מבנים חקלאיים מ"ר 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.300 עבודות בניה ופיתוח בלא הקמת בנין מ"ר 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.400 מיתקנים הנדסיים מ"ק 3.64 3.64
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.401 מאגרי מים וביוב מ"ק 0.12 0.12
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.402 נמלים ותעשיה כבדה מ"ק 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.403 לוחות קולטי שמש במתקנים פוטו-וולטאי עד 10,000 מ"ר מ"ר 1.19 1.19
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.404 לוחות קולטי שמש במתקנים פוטו-וולטאי מעל 10,000 מ"ר מ"ר 0.10 0.10
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.500 עבודות כריה וחציבה מ"ק 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.600 התקנת כבלים צנרת ותעלות מ"א 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.700 הקמת גדר מ"א 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.701 הקמת גדר ביטחון, חקלאות מ"א 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.800 כל עבודה הטעונה היתר 1 302.94 302.94
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.900 מבנים הפטורים מאגרה (מבנה דת) 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.950 זיכוי / קיזוז 0.00 0.00