ספר טלפונים ועדה

מזכירות ומנהל האגף
שם העובד תפקיד טלפון דוא"ל
עידן מרילוס מנהל אגף הנדסה 03-9066440 idanm@shomron.org.il
בתיה שמעה מזכירות אגף הנדסה 03-9066440 pituah@shomron.org.il

ועדה לתכנון לבניה
שם העובד תפקיד טלפון דוא"ל
לואסיה אסרף מזכירת הועדה לתכנון 03-9066450 vaada@shomron.org.il
ידידה מאירסדורף מזכירת פיקוח 03-9066450 pikuach@shomron.org.il
יהודה אלקלעי מהנדס המועצה 03-9066450 yehudae@shomron.org.il
ארז בודק תוכניות חיצוני 03-9066450
ולנטינה רסקין בודקת תוכניות 03-9066453 valenr@shomron.org.il
אלה קרוונוב בודקת תוכניות 03-9066435 ela@shomron.org.il
אתי אלקיים בודקת תוכניות 03-9066478 etie@shomron.org.il
אופיר שמחי פקח בניה 03-9066456 ofirs@shomron.org.il
איתן חוברה פקח בניה 03-9066451 eitanh@shomron.org.il
שי קבון רכז תשתיות זורמות 03-9066445 handasa@shomron.org.il
גדליהו מולד רכז תב"עות 03-9066429 gedaliam@shomron.org.il
גדעון גולדיס מנהל תחום תשתיות 03-9066459 gideon@shomron.org.il

מחלקת פרוייקטים

שם העובד תפקיד טלפון דוא"ל
רבקי קרופר מזכירת פרויקטים 03-9066468 projects@shomron.org.il
רן בן ישראל רכז פרוייקטים 03-9066443 ranb@shomron.org.il
ליאור בן יהודה רכז פרוייקטים 03-9066225 liorb@shomron.org.il
יפים פולוקשט מהנדס ביצוע 03-9066452 efimp@shomron.org.il
מחלקת מכרזים והתקשרויות
שם העובד תפקיד טלפון דוא"ל
סיגל כהן מזכירת המחלקה 03-9066473 sigalc@shomron.org.il
ליבי גיספן מנהלת מחלקת חוזים ומכרזים 03-9066442 libig@shomron.org.ilארכיב ומכון העתקות
שם העובד תפקיד טלפון דוא"ל
אבי שפירא ארכיבאי 03-9066477 archive@shomron.org.il