7449

הוועדה המקומית לתכנון ובניה
שומרון

גנים_ברקן_2012.jpg

חדשות

  • 25/12/2016

    שימו לב, עלה לאתר חוברת הנחיות להגשת בקשה להיתר בניה מעודכנת - לשימושכם

  • 25/12/2016

    לתשומת ליבכם, טפסים חדשים ומעוצבים נמצאים ב"נהלים וטפסים" לשימושכם

  • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש, והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המקומית בלבד.