7449

הוועדה המקומית לתכנון ובניה
שומרון

  • הצטרפות לרשימת תפוצה

    נפתחה רשימת תפוצה בה הוועדה לתכנון ובניה תפרסם עדכונים כגון נהלים חדשים, ימים חריגים בהם לא תתקיים קבלת קהל וכדו'. המעוניינים להיכלל ברשימה מתבקשים לשלוח מייל למזכירת הוועדה לואיסה –  vaada@shomron.org.il

תמונת נוף

חדשות

  • 25/12/2016

    שימו לב, עלה לאתר חוברת הנחיות להגשת בקשה להיתר בניה מעודכנת - לשימושכם

  • 25/12/2016

    לתשומת ליבכם, טפסים חדשים ומעוצבים נמצאים ב"נהלים וטפסים" לשימושכם

  • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש, והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המקומית בלבד.