עמוד זה מאפשר לאתר פרטי בקשות.
יש לבחור את שיטת האיתור ולהזין את הנתונים הנדרשים. בסיום הזנת הנתונים יש ללחוץ על הכפתור "איתור"
איתור בקשה כללי:
מספר תיק בניין  
סוג בקשה
מספר בקשה  
תיאור הבקשה
שימוש עיקרי
איתור בקשה לפי כתובת:
ישוב
רחוב  
מספר בית  
איתור בקשה לפי מקרקעין:
מספר גוש  
מספר חלקה  
מספר מגרש  
איתור בקשה לפי פרטי בעל עניין:
מס' זיהוי בעל עניין  
שם בעל עניין
*במידה ולא הצלחת למצוא את הבקשה נסה את מספר הזהות ללא ספרת ביקורת או 0