מכרזים סגורים

פרסום מכרז 29.18 מכרז מסגרת שיפוצים ואחזקה

מסמכי מכרז פומבי 29.18 מכרז מסגרת לעבודות שיפוצים ותחזוקה

הארכת מכרז תיקון תנאי סף 24.18 איסוף טיפול בגזם

מכרז מספר 25/18 עבודות פיתוח ותשתיות בישיבת ברוכין

פרסום מכרז 24/18 איסוף וטיפול בגזם ובגרוטאות מיישובי השומרון על פי אשכולות
מכרז 24/18 איסוף וטיפול בגזם ובגרוטאות מיישובי השומרון על פי אשכולות

פרסום קול קורא להצטרפות למאגר מרצים 

מסמכי קול קורא להצטרפות למאגר המרצים של המועצה האזורית שומרון

פרסום קול קורא להצטרפות למאגר יועצים

מסמכי קול קורא להצטרפות למאגר יועצים

פרסום מכרז מס' 21/18 להפעלת חטיבת ביניים ובעלות לחטיבה עליונה לאולפנה תורנית לבנות 6 שנתית בישוב הר ברכה

מכרז מס' 22/18 להפעלת חטיבת ביניים ובעלות לחטיבה עליונה 6 שנתית לישיבה תיכונית בישוב ברוכין ולאולפנת בנות בעלי זהב

ועדת השלושה של אספקת כלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ולמחזור

הארכת מועד הגשת  מכרז 18/18 שערים ביישובי המועצה

ועדת השלושה להתקשרות לשירותי ניהול ופיתוח על רכישת ריהוט וציוד

פרסום מכרז מס' 18/18 לאחזקה, תיקון, אספקה והתקנת שערים ביישובי המועצה

מסמכי מכרז מס' 18/18 לאחזקה, תיקון, אספקה והתקנת שערים ביישובי המועצה

נוסח פרסום הארכת מועד הגשת מכרז 13/18 למתן שירותי ליסינג תפעולי לרכבים

פרסום הארכת מועד הגשת הצעות מכרז 13/18 ליסינג רכבים

נוסח פרסום הארכה מכרז 13/18 ליסינג רכבים

מסמכי מכרז מספר 13/18 למתן שירותי ליסינג תפעולי לרכבים

פרסום מכרז 13/18 למתן שירותי ליסינג תפעולי לרכבים

פרסום מכרז מס' 17/18 השלמת עבודות פיתוח ותשתיות בישוב לשם

פרסום קול קורא להזמנה לקבלת הצעות מחיר לאירוח קולינרי
מסמכים לקול קורא להזמנה לקבלת הצעות מחיר לאירוח קולינרי

פרסום קול קורא להצטרפות למאגר מדריכי סיורים
מסמכים לקול קורא להצטרפות למאגר מדריכי סיורים

מכרז מספר 11/18 - הפעלת חווה חקלאית בישוב יקיר

מכרז מספר 10/18 - ביצוע תשתיות וכבישים בא.ת ריחן

פרסום קול קורא להצטרפות למאגר מדריכי הסיורים
מסמכי קול קורא - הצטרפות למאגר מדריכי סיורים

פרסום קול קורא להזמנה לקבלת הצעת מחיר לאירוח קולינרי
מסמכי קול קורא לאירוח קולינרי

פרסום קול קורא לקבלת הצעות להפעלת תוכנית לקליטת עליה במועצה
מסמכי קול קורא לקבלת הצעות להפעלת תוכנית לקליטת עליה במועצה

מכרז מס' 7/18 - שיקום תשתיות בישוב יקיר

מכרז מספר 06/18 - ביצוע פרויקט שיפור חזות הישוב שבי שומרון

מכרז מספר 04/18 - בנית אולם ספורט בישוב יקיר

מכרז מספר 03/18 - עבודות עפר, תשתיות ופיתוח אולם ספורט בישוב יקיר

מכרז מספר 01/18 - אספקת שירותים סלולריים, טלפוני רט"ן, שירות, אחריות ותחזוקה לתקשורת סלולרית עבור מועצה אזורית שומרון
מכרז מספר 01/18 - הארכת מועד הגשת הצעות למכרז
הארכת מכרז פומבי 1/18

מכרז מספר 02/18 - בניה ופיתוח גן ילדים 4 כיתות ביישוב ברוכין

מכרז מספר 60/17 - בניה ופיתוח אמפי במסגרת פרויקט שיפור חזות הישוב אבני חפץ

מכרז מספר 59/17 - עבודות עפר ופיתוח ל- 40 יחידות דיור בישוב עלי זהב

מכרז מספר 57/17 - ביצוע פרויקט שיפור חזות הישוב שבי שומרון

מכרז מספר 56/17 - פיתוח ושיקום תשתיות בישוב מגדלים

מכרז מספר 55/17 - בניה ופיתוח גן ילדים 4 כיתות בישוב לשם

מכרז מספר 54/17 - בניה ופיתוח גן ילדים חד כיתתי בישוב טל מנשה

מכרז מספר 53/17 - בניה ופיתוח גן ילדים דו כיתתי בישוב נופים

מכרז מספר 52/17 - לרכישה ואספקה של מנוף סל אדם לעבודות חשמל המותקן על כלי רכב

מכרז מספר 51/17 - בניה ופיתוח ישיבת חיצים בישוב איתמר

מכרז 48/17 פיתוח ושיקום תשתיות במגדלים

מכרז 46/17 קביעת סיור קבלנים נוסף והארכה למועד הגשה

הארכת מועד הגשת מכרז 44/17 סולארי

מכרז 47/17 בניה ופתוח גן ילדים דו כיתתי בברקן

מכרז 46/17 תכנון וביצוע מבנה אולם ספורט בישוב ברוכין 

הארכת מכרז 46/17 אולם ספורט ברוכין

מכרז 44/17 תכנון והקמת מערכות סולאריות על גגות ובאתרים בבעלות המועצה

הודעה על ביטול מכרז מספר 42/17 - עבודות תימוך ל- 94 יחידות דיור בישוב אבני חפץ

מכרז מספר 42/17 - עבודות תימוך ל- 94 יחידות דיור בישוב אבני חפץ

מכרז מספר 39/17 - ביצוע פתרונות הנדסיים להפחתת מפגעי ה"לשמניה" בישוב אבני חפץ

מכרז מספר 38/17 - בניה ופיתוח מעון יום 3 כיתות בישוב מגדלים

מכרז מספר 34/17 - ביצוע פתרונות הנדסיים להפחתת מפגעי ה"לשמניה" בישובים עץ אפרים ושערי תקווה

מכרז מספר 33/17 - בניה ופיתוח מעון יום 3 כיתות בישוב מגדלים

 

מכרז מספר 32/17 - בניה ופיתוח מעון יום 3 כיתות בישוב קרית נטפים

מכרז מספר 31/17 - בניה ופיתוח מעון יום 3 כיתות בישוב שערי תקווה

מכרז מספר 30/17 - בניה ופיתוח מעון יום 3 כיתות בישוב עינב

מכרז מספר 29/17 - בניה ופיתוח בית ספר 24 כיתות בישוב עלי זהב

מכרז מספר 28/17 - ביצוע עבודות הרחבת מועדון בישוב אבני חפץ

מכרז מספר 27/17 - בניה ופיתוח מעון יום 3 כיתות בישוב מעלה שומרון

מכרז מספר 26/17 - בניה ופיתוח מעון יום 3 כיתות בישוב עץ אפרים

מכרז מספר 23/17 - מתן שירותים בטיפול והדרכת הורים במרכז "שלובים" בגב ההר

מכרז מספר 21/17 - אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות אבטחה טכנולוגיות בישוב עלי זהב

מכרז מספר 19/17 - להפעלת מעון יום שיקומי רב-נכותי במועצה אזורית שומרון

מכרז מספר 14/17 - בניה ופיתוח מעון יום 3 כיתות בישוב ברוכין

מכרז מספר 12/17 - להפעלת פרויקט הסיורים במסגרת "שומרון נעים להכיר"

מכרז מספר 11/17 - להפעלת פרויקט הסיורים במסגרת "שומרון נעים להכיר"

מכרז מספר 7/17 - אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות אבטחה טכנולוגיות בישוב עלי זהב

מכרז מספר 6/17 - בניה ופיתוח גן ילדים דו כיתתי בישוב לשם

מכרז מספר 5/17 - בניה ופיתוח גן ילדים דו כיתתי בישוב מגדלים

מכרז מספר 4/17 - בניה ופיתוח גן ילדים דו כיתתי בישוב עלי זהב

מכרז מספר 3/17 - להפעלת חטיבת ביניים ובעלות לחטיבה עליונה לישיבת תיכונית 6 שנתית בישוב ברוכין

מכרז מספר 1/17 - תכנון וביצוע מבנה אולם ספורט בישוב צופים