קבלת קהל ומענה טלפוני

מזכירות הוועדה:

קבלת קהל בימים ראשון ורביעי בין השעות 8:15 - 16:00

ידידה 03-9066486 - בנושאי פיקוח וטפסי 4
לואיסה 03-9066450 - בנושא בקשות להיתרי בניה


בודקי התכניות:

קבלת קהל:

יום ראשון בין השעות 13:00 - 18:00
יום רביעי בין השעות 8:00 - 12:00

מענה טלפוני:

יום ראשון בין השעות 9:30 - 12:30
יום רביעי בין השעות 13:00 - 16:30

ולנטינה 03-9066453  
אלה 03-9066435  
אתי 03-9066478


בודקת תכניות פרויקטים:

מענה טלפוני בימים ראשון עד חמישי בין השעות 8:30 - 15:00
נעם 03-9066447

מכון העתקות וארכיב:

קבלת קהל בימים:
יום ראשון בין השעות 12:30 - 18:00
יום רביעי בין השעות 8:00 - 12:00

אבי שפירא 03-9066477


מחלקת ארכיב:

קבלת קהל:
יום ראשון בין השעות 12:30 - 18:00
יום רביעי בין השעות 8:00 - 12:00

מענה טלפוני:
בימים ראשון עד חמישי בין השעות 9:00 - 10:00

ניתן לקבל מידע וסריקות במייל: archiveshomron@gmail.com


פיקוח בניה:

מענה טלפוני בימים ראשון עד חמישי בין השעות 8:30 - 9:30
איתן 03-9066451
אופיר 03-9066459