מחלקת מכרזים והתקשרויות


אודות המחלקה

הקמת הוועדות, מעבר לחובה שבדין, הינה גם צורך חיוני אשר נועד לייעל ולמקצע את עבודת המועצה.
ועדת המכרזים היא ועדת חובה סטאטוטורית מהחשובות שבוועדות המועצה, מהווה עוגן מקצועי, הדן בנושאי הליבה ומשליך על פעילותה
וסדר יומה של הרשות המקומית. 
תפקידה של ועדת המכרזים, לבחון הצעות מחירים שהוגשו למועצה במסגרת המכרז, לברור מתוכן הצעות אשר עומדות בתנאי הסף
ולהמליץ בפני ראש המועצה, על תוצאות המכרז להזמנת טובין, או לביצוע עבודה.
הוועדה מורכבת מאנשי מקצוע לצד נבחרי ציבור, הועדה רשאית לשכור את שרותיהם של יועצים חיצוניים לקבלת החלטות.

 

אנשי קשר

שם תאור תפקיד טלפון דוא"ל
בתאל לבדנסקי מזכירת מחלקת מכרזים והתקשרויות 03-9066473
לבנת גיספן מנהלת מחלקת מכרזים והתקשרויות 03-9066442

חברי הוועדה

אילן צפריר - יו"ר
דוידי בן ציון - חבר
דוד שרפר - חבר
מוטי עובדיה - חבר
שגיא גפן - חבר
לבנת גיספן - רכזת הוועדה

 

מכרזים פעילים

מכרז 44/17 תכנון והקמת מערכות סולאריות על גגות ובאתרים בבעלות המועצה
מכרז 46/17 תכנון וביצוע מבנה אולם ספורט בישוב ברוכין 
הארכת מכרז 46/17 אולם ספורט ברוכין
מכרז 47/17 בניה ופתוח גן ילדים דו כיתתי בברקן
הארכת מועד הגשת מכרז 44/17 סולארי
מכרז 46/17 קביעת סיור קבלנים נוסף והארכה למועד הגשה
מכרז 48/17 פיתוח ושיקום תשתיות במגדלים

 

מכרזים סגורים

טפסים ואישורים

קישורים שימושיים