מחלקת מכרזים והתקשרויות

אודות המחלקה

הקמת הוועדות, מעבר לחובה שבדין, הינה גם צורך חיוני אשר נועד לייעל ולמקצע את עבודת המועצה.
ועדת המכרזים היא ועדת חובה סטאטוטורית מהחשובות שבוועדות המועצה, מהווה עוגן מקצועי, הדן בנושאי הליבה ומשליך על פעילותה
וסדר יומה של הרשות המקומית. 
תפקידה של ועדת המכרזים, לבחון הצעות מחירים שהוגשו למועצה במסגרת המכרז, לברור מתוכן הצעות אשר עומדות בתנאי הסף
ולהמליץ בפני ראש המועצה, על תוצאות המכרז להזמנת טובין, או לביצוע עבודה.
הוועדה מורכבת מאנשי מקצוע לצד נבחרי ציבור, הועדה רשאית לשכור את שרותיהם של יועצים חיצוניים לקבלת החלטות.

 

אנשי קשר

שם תאור תפקיד טלפון דוא"ל
סיגל כהן מזכירת המחלקה 03-9066473
ליבי גיספן מנהלת מחלקת חוזים ומכרזים 03-9066442

חברי הוועדה

גמליאל שילה - יו"ר
אילן צפריר - חבר
דוד שרפר - חבר
מוטי עובדיה - חבר
שגיא גפן - חבר
לבנת גיספן - רכזת הוועדה

 

מכרזים פעילים

 

מכרז 27/17 - בניה ופיתוח מעון יום 3 כיתות בישוב מעלה שומרון

מכרז 28/17 - ביצוע עבודות הרחבת מועדון בישוב אבני חפץ

מכרז 29/17 - בניה ופיתוח בית ספר 24 כיתות בישוב עלי זהב

מכרז 26/17 - בניה ופיתוח מעוד יום 3 כיתות בישוב עץ אפרים

מכרז 31/17 - בניה ופיתוח מעון יום 3 כיתות בישוב שערי תקוה

מכרז 32/17 - בניה ופיתוח מעון יום 3 כיתות בישוב קרית נטפים

מכרז 33/17 - בניה ופיתוח מעון יום 3 כיתות בישוב מגדלים

 

טפסים ואישורים

 

קישורים שימושיים