מחלקת מכרזים והתקשרויות


אודות המחלקה

הקמת הוועדות, מעבר לחובה שבדין, הינה גם צורך חיוני אשר נועד לייעל ולמקצע את עבודת המועצה.
ועדת המכרזים היא ועדת חובה סטאטוטורית מהחשובות שבוועדות המועצה, מהווה עוגן מקצועי, הדן בנושאי הליבה ומשליך על פעילותה
וסדר יומה של הרשות המקומית. 
תפקידה של ועדת המכרזים, לבחון הצעות מחירים שהוגשו למועצה במסגרת המכרז, לברור מתוכן הצעות אשר עומדות בתנאי הסף
ולהמליץ בפני ראש המועצה, על תוצאות המכרז להזמנת טובין, או לביצוע עבודה.
הוועדה מורכבת מאנשי מקצוע לצד נבחרי ציבור, הועדה רשאית לשכור את שרותיהם של יועצים חיצוניים לקבלת החלטות.

 

אנשי קשר

שם תאור תפקיד טלפון דוא"ל
בתאל לבדנסקי מזכירת מחלקת מכרזים והתקשרויות 03-9066473
לבנת גיספן מנהלת מחלקת מכרזים והתקשרויות 03-9066442
דקלה יהושע מזכירת מכרזים, התקשרויות ופרוייקטים 03-9757655

חברי הוועדה

אילן צפריר - יו"ר
דוידי בן ציון - חבר
דוד שרפר - חבר
מוטי עובדיה - חבר
שגיא גפן - חבר
ניסים שמח - חבר
לבנת גיספן - רכזת הוועדה

 

מכרזים פעילים

מסמכי מכרז פומבי 32.18 רכישת רכבי בטחון

פרסום מכרז 32.18 רכישת רכבי בטחון

מכרז מספר 31/18 עבודות פיתוח, תשתיות ובניית מבנה רב תכליתי בישוב עץ אפרים

מכרז מספר 23/18 שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות לשנת הלימודים תשע"ט

מכרז מס' 22/18 להפעלת חטיבת ביניים ובעלות לחטיבה עליונה 6 שנתית לישיבה תיכונית בישוב ברוכין ולאולפנת בנות בעלי זהב

פרסום מכרז 26/18 מסגרת פיתוח מבנים יבילים

 

מכרזים סגורים

טפסים ואישורים

קישורים שימושיים