מחלקת מכרזים והתקשרויות


אודות המחלקה

הקמת הוועדות, מעבר לחובה שבדין, הינה גם צורך חיוני אשר נועד לייעל ולמקצע את עבודת המועצה.
ועדת המכרזים היא ועדת חובה סטאטוטורית מהחשובות שבוועדות המועצה, מהווה עוגן מקצועי, הדן בנושאי הליבה ומשליך על פעילותה
וסדר יומה של הרשות המקומית. 
תפקידה של ועדת המכרזים, לבחון הצעות מחירים שהוגשו למועצה במסגרת המכרז, לברור מתוכן הצעות אשר עומדות בתנאי הסף
ולהמליץ בפני ראש המועצה, על תוצאות המכרז להזמנת טובין, או לביצוע עבודה.
הוועדה מורכבת מאנשי מקצוע לצד נבחרי ציבור, הועדה רשאית לשכור את שרותיהם של יועצים חיצוניים לקבלת החלטות.

 

אנשי קשר

שם תאור תפקיד טלפון דוא"ל
בתאל לבדנסקי מזכירת מחלקת מכרזים והתקשרויות 03-9066473
לבנת גיספן מנהלת מחלקת מכרזים והתקשרויות 03-9066442
דקלה יהושע מזכירת מכרזים, התקשרויות ופרוייקטים 03-9757655

חברי הוועדה

אילן צפריר - יו"ר
דוידי בן ציון - חבר
דוד שרפר - חבר
מוטי עובדיה - חבר
שגיא גפן - חבר
ניסים שמח - חבר
לבנת גיספן - רכזת הוועדה

 

מכרזים פעילים

מכרז מספר 31/18 עבודות פיתוח, תשתיות ובניית מבנה רב תכליתי בישוב עץ אפרים

מכרז מספר 23/18 שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות לשנת הלימודים תשע"ט

פרסום מכרז 29.18 מכרז מסגרת שיפוצים ואחזקה

מסמכי מכרז פומבי 29.18 מכרז מסגרת לעבודות שיפוצים ותחזוקה

הארכת מכרז תיקון תנאי סף 24.18 איסוף טיפול בגזם

מכרז מספר 25/18 עבודות פיתוח ותשתיות בישיבת ברוכין

פרסום מכרז 24/18 איסוף וטיפול בגזם ובגרוטאות מיישובי השומרון על פי אשכולות
מכרז 24/18 איסוף וטיפול בגזם ובגרוטאות מיישובי השומרון על פי אשכולות

פרסום קול קורא להצטרפות למאגר מרצים 

מסמכי קול קורא להצטרפות למאגר המרצים של המועצה האזורית שומרון

פרסום קול קורא להצטרפות למאגר יועצים

מסמכי קול קורא להצטרפות למאגר יועצים

פרסום מכרז מס' 21/18 להפעלת חטיבת ביניים ובעלות לחטיבה עליונה לאולפנה תורנית לבנות 6 שנתית בישוב הר ברכה

מכרז מס' 22/18 להפעלת חטיבת ביניים ובעלות לחטיבה עליונה 6 שנתית לישיבה תיכונית בישוב ברוכין ולאולפנת בנות בעלי זהב

פרסום מכרז 26/18 מסגרת פיתוח מבנים יבילים

 

מכרזים סגורים

טפסים ואישורים

קישורים שימושיים