7449

הוועדה המקומית לתכנון ובניה
שומרון

 • שירותי ארכיב בחודש אוגוסט

  לא יתקבלו שירותי ארכיב בימים:

  ראשון עד שלישי 6-8/08/2017
  רביעי עד חמישי 23-24/08/2017

  קיץ שמח

גנים_ברקן_2012.jpg

חדשות

 • 25/12/2016

  שימו לב, עלה לאתר חוברת הנחיות להגשת בקשה להיתר בניה מעודכנת - לשימושכם

 • 25/12/2016

  לתשומת ליבכם, טפסים חדשים ומעוצבים נמצאים ב"נהלים וטפסים" לשימושכם

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש, והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המקומית בלבד.