ברוכים הבאים לאתר הועדה המקומית לתכנון ולבניה שומרון


האתר מאפשר הצגת ואחזור מידע ממאגרי המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים,ישיבות הועדה ועוד.


בכדי לברר סטטוס תיק, אין צורך להתקשר או להגיע לוועדה , הנתונים נמצאים באתר המועצה ומתעדכנים מידי יום. לברור בנושא סטטוס בקשתכם נא לחצו כאן


mainpic


אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית.
הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר.
המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הועדה המקומית בלבד.